Bine ai venit, visitor! [ Inregistrare | Autentificarerss

Publica

Recoltarea

Recoltarea

Ovăzul se coace mai neuniform şi este mai sensibil la scuturare decât alte cereale. Pentru a se putea recolta cu combina în condiţii bune, ovăzul trebuie să aibă tijele uscate, iar boabele să fie la începutul maturităţii depline, în acest caz seminţele scuturate pe platformă ajung în combină şi nu se pierd. Dacă se recoltează cu combina până când tijele plantelor nu sunt uscate (deşi bobul e matur), în lanurile îmburuienate sau cu rouă, toba combinei se înfundă, iar randamentul la recoltare este scăzut. Dacă se întârzie recoltatul ovăzului pierderile sunt foarte mari.

Inainte de maturitatea optimă, când nu se poate recolta direct cu combina sau în locurile unde combina nu are acces, ovăzul se poate recolta în două faze: tăierea plantelor la coacerea în pârgă şi treierarea lor după 4-5 zile.

Producţia la ovăz este foarte diferită, în funcţie de condiţiile de cultură. Capacitatea de producţie a ovăzului este destul de mare (60 q/ha), însă producţiile realizate sunt mici, deoarece această plantă ocupă în cultură terenuri sărace, slab fertilizate. Din producţia de boabe la ovăz circa 28% sunt pleve.

Sunt unităţi care obţin peste 25 q/ha, însă producţia medie pe ţară, în ultimii ani, a fost de 15 – 20 q/ha.

Raportul boabe : paie la ovăz este de 1:1,5 până la l : 2.

Valoarea economică şi furajeră a ovăzului este dată de următoarele însuşiri:

– sub formă de boabe, ovăzul este un furaj concentrat foarte important în hrana animalelor, mai ales în alimentaţia cabalinelor, a tineretului şi a celor de reproducţie;
– boabele de ovăz au un conţinut relativ ridicat în proteine (10-17%), în extractive neazotate (54-62%), în grăsimi (4,3-6,9%), iar valoarea nutritivă a unui kg de ovăz este de 1 UN;

– pentru producţia de masă verde sau fân se cultivă în amestec cu mazărea sau măzărichea de primăvară, formând borceagurile de primăvară;

– paiele şi pleava de ovăz au valoare furajeră mai mare decât a celor de grâu şi secară (100 kg de paie are 38 UN);

– în hrana oamenilor, ovăzul se utilizează sub formă de grişuri, fulgi de ovăz, făină, mai ales în alimentaţia copiilor şi a celor cu regim dietetic;

– în regiunile colinare ovăzul se foloseşte ca plantă protectoare pentru trifoiul roşu.