Bine ai venit, visitor! [ Inregistrare | Autentificarerss

Publica

Lucrarile solului

Lucrările solului

Acestea încep imediat după eliberarea terenului de planta premergătoare
şi vizează, pe lângă mobilizarea solului, încorporarea resturilor vegetale, mărunţirea, nivelarea şi realizarea în rezerve cât mai mari de apă în sol.

După premergătoare timpurii se execută arătura de bază fa 20 – 25 cm adâncime pe terenurile mai uşoare şi la 25 – 30 cm pe terenurile mijlocii şi grele, cu plugul în agregat cu grapa stelată.

Până în toamnă terenul se menţine afânat şi curat de buruieni, prin lucrări cu grapele cu discuri.

Efectuarea a două arături, vara la 20 cm adâncime, şi toamna la 30 cm, nu se justifică prin sporurile de producţie obţinute.

După plantele recoltate târziu se execută arătura de toamnă la aceleaşi adâncimi ca şi arătura de vară, cu plugul în agregat cu grapa stelată.
În condiţiile solurilor grele, compacte, cu exces temporar de umiditate, pentru îmbunătăţirea regimului aero-hidric se vor executa afânări adânci la 50 – 80 cm, odată la4 ani.

Pe solurile cu strat arabil subţire, adâncimea arăturii se va limita în funcţie de grosimea acestuia.

Pe terenurile în pantă arăturile se vor executa numai de-a lungul curbelor de nivel.

Lucrările solului din primăvară asigură calitatea însămânţării, încolţirea şi răsărirea porumbului.

Dacă terenul este nivelat, neîmburuienat şi rară resturi vegetale la suprafaţă, solul se va lucra în preziua semănatului cu combinatoriii sau cu grapa cu discuri în agregat cu grapa cu colţi.

Dacă la desprimăvărare terenul este denivelat, şi îmburuienat, după zvântarea terenului se execută o lucrare cu grapa cu discuri în agregat cu grape cu colţi, pregătirea patului germinativ urmând să se facă în preziua semănatului, cu combinatorul, perpendicular pe direcţia de semănat.

Se vor evita trecerile repetate cu agregatele, de la desprimăvărare şi până la semănat.

Este corespunzător patul germinativ când solul, pe adâncimea de 3 – 6 cm este mărunţit şi zvântat, iar dedesubt este „aşezat”, pentru a favoriza ascensiunea apei la bob.

Pentru obţinerea de economii de combustibil şi evitarea tasării accentuate se recomandă efectuarea printr-o singură trecere a mai multor operaţiuni: administrarea îngrăşămintelor, a erbicidelor, insecticidelor, o dată cu lucrările de pregătire a patului germinativ.

În diferite ţări se practică, în prezent, sistemul de lucrări minime („minimum tillage”), în două variante:

-cu o singură trecere: se execută fertilizarea, aratul, discuitul; grăpatul,
erbicidarea şi semănatul;

-cu două treceri: la prima trecere, se realizează fertilizarea, arătura;
discuirea şi erbicidarea – variantă posibil de aplicat şi în condiţiile din ţara noastră.

În prezent, în S.U.A., Franţa şi Italia s-au obţinut rezultate bune în sistemul „no tillage”, adică prin semănatul porumbului în miriştea plantei premergătoare, deci în teren nelucrat. Acest sistem se practică şi la noi în cultura succesivă pe terenuri irigate, prin însămânţare în mirişte cu MCSN-6 care, la o singură trecere, realizează lucrarea solului în zona rândurilor, semănatul şi erbicidarea.

Atenţie se acordă în diferite ţări şi sistemului alternativ prin care arătura nu se execută anual şi între aceşti ani se lucrează numai cu grapele cu discuri. Rezultatele de până acum reliefează că nivelul recoltelor, prin acest sistem se diminuează numai cu 4 – 5% faţă de sistemul cu arături normale.