Bine ai venit, visitor! [ Inregistrare | Autentificarerss

Publica

Samanta si semanatul

Sămânţa şi semănatul

Pentru masa verde şi siloz se foloseşte soiul Lincoln, caracterizat prin talie înaltă şi abundenţă de frunze şi păstai, fiind raionat pentru furaj în toată ţara. Produce cantităţi mult mai mari de masă verde decât soiurile cultivate pentru seminţe. La Fundulea, acest soi a produs 253 q/ha masă verde, depăşind soiul Chippewa cu 42%.

Sămânţa trebuie să provină din loturile semincere recunoscute, să aibă mărimea medie a boabelor corespunzătoare soiului ce se cultivă şi să nu fie mai veche de doi ani. Sămânţa de soia trebuie să aibă o germinaţie minimă de 80% şi o puritate de cel puţin 95%. Sămânţa se tra­tează cu nitragin în ziua semănatului sau cel mult cu o zi înainte, în urma acestui tratament se obţin plante viguroase, cu un număr mare de nodozităţi pe rădăcini. Soia se seamănă atunci când temperatura solului a ajuns la 8 – 10°C şi a trecut pericolul îngheţurilor târzii de primăvara. Această epocă corespunde de regulă, cu a doua jumătate a lunii aprilie în condiţiile din Câmpia Bărăganului, cu sfârşitul lunii aprilie în zonele din Podişul Central Moldovenesc  şi  Câmpia  Banatului şi cu prima decadă a lunii mai pentru zonele mai nordice din regiunea Suceava şi Podişul Transilvaniei. Soia pentru nutreţ poate fi semă­nată şi mai târziu, în mirişte, cu condiţia ca în anii şi în regiunile sece­toase culturile să fie irigate.

Numărul de plante la hectar şi distanţele între rânduri depind de scopul culturii. Pentru siloz se seamănă la distanţa de 80 – 100 cm cu o densitate de 50 – 70 boabe germinabile la m2. Pentru condiţiile din centrul Transilvaniei se recomandă cantitatea de 50 – 60 kg/ha soia la semănatul în cultura pură pentru siloz. Amestecurile de porumb cu soia pentru masa verde se seamănă, după Varga şi colaboratorii (1964), la distanţa de 12,5 – 20 cm între rânduri, folosindu-se 100 – 120 kg/ha porumb şi 50 – 60 kg/ha soia. În Câmpia Moldovei, cele mai bune rezultate s-au obţinut când semănatul s-a făcut la distanţa de 30 cm între rânduri, cu o normă de semănat de 100 kg/ha, raportul dintre soia şi porumb fiind 1,5:1.

Pentru siloz, cantităţile de sămânţă variază în funcţie de amestec şi de metoda de cultură. Astfel, la însămânţatul pe acelaşi rând cu porumbul şi la distanţa de 80 – 100 cm se folosesc 12 – 15 kg/ha porumb şi 35 – 45 kg/ha soia. În cazul însămânţării amestecului în rânduri alterna­tive (un rând porumb şi un rând soia), se recomandă o densitate de 40000 – 50000 plante de porumb şi 250000 plante de soia la hectar, ceea ce asigură obţinerea unor producţii de 270 – 280 q/ha masă verde însilozabilă, cu un ridicat conţinut de albumină digestibilă. De regulă, la amestecurile de porumb cu soia pentru siloz şi pentru masa verde se folosesc hibrizi dubli de porumb cu o perioadă de vegetaţie apropiată de aceea a soiei furajere.
Soia în amestec cu sorgul se poate semăna în rânduri obişnuite la 12,5 – 15 cm pentru masa verde şi la 70 – 90 cm pentru siloz. Soia trebuie să reprezinte în amestecul furajer 30 – 33% atât pentru siloz, cât şi pen­tru masa verde, când se obţine un spor de proteină de 84 – 172 kg/ha faţă de sorgul în cultura pură.

Adâncimea de semănat este de 4 cm pe solurile cu umiditate satisfă­cătoare în stratul superficial şi de 5 – 7 cm pe solurile mai uscate sau mai uşoare. Semănatul la adâncimi mai mari nu este recomandabil, deoa­rece puterea de străbatere este slabă.
Soia se seamănă cu maşina pneumatică SPC-G echipată cu discuri ce au orificiile duble, aşezate pe 1 – 2 cercuri apropiate, astfel că ambele rânduri de orificii să treacă prin dreptul camerii de vid. Raportul de transmisie se realizează folosind pinionul cu 22 dinţi de pe axul distri­buitor şi pinionul cu 16 dinţi de pe axul roţii de tasare. Faţă de semă­nătoarea SU-29, aceasta, în afara randamentului mare de lucru (25 – 30 ha pe zi), mai are avantajul că repartizează uniform seminţele pe rând şi le introduce în sol la aceeaşi adâncime. Maşina SPC-6 este prevăzută şi cu echipamentul necesar pentru aplicarea erbicidelor, fie concomitent cu semănatul, fie separat.